Logo

Personlig og sensitiv informasjon innhentet fra App
Publisert: 02.05.2017

Powel Elsmart sine mobile applikasjoner tillater bruk av kamera for entreprenører til å dokumentere til Nettselskapene utført arbeid eller avvik og avviks rettelser. Informasjon innhentet fra mobile applikasjoner hvor applikasjonen har tilgang til kamera kan inneholde noe personlig og sensitiv informasjon som er underlagt reglene om personvern/beskyttelsen av sensitive data

 


[Les mer]

Info om registrering i Elsmart
Publisert: 30.06.2015

Installatører og entreprenører som skal benytte Elsmart Nettmelding har bare en registrering pr selskap eller avdeling. Les mer her om hvordan selskapet registreres i Elsmart og hvordan selskapet kan sende meldinger til flere nettselskap.


[Les mer]

Hvordan sette opp e-post varsling
Publisert: 19.10.2015

Brukeren med admin-rettigheter kan aktivere e-post varsling for når meldinger blir godkjent eller avvist.


[Les mer]